ЕНИГМА КОМ ООД Природни науки

Природни науки

ИНФРАЧЕРВЕН СВЕТОДИОДЕН МИНИСПЕКТРОМЕТЪР

MT-LMS-1324 – ЦЕНА: 11400 лв.

Устройство и приложения

LMS-R LED Minispectrometer – е преносим светодиоден миниспектрометър за експресен спектрален анализ в близкия инфрачервен диапазон от 1.3 μm до 2.4 μm на базата на 12-елементна светодиодна матрица и широколентов фотодиод. Миниспектрометъра се характеризира с ниска консумация на енергия и висока скорост на измерване ( по-малко от 1 секунда) на спектри на отражение/разсейване на твърди и течни проби в диапазона от 1,3 μm до 2,4 μm;

Използването на инфрачервени светодиоди и фотодиоди има редица предимства: минимизиране на размерите на устройството, намаляване на консумацията на енергия и времето за измерване, като същевременно значително намалява цената му в сравнение с функционалните аналози.

Тези предимства отварят нови възможности за приложение на устройството за образователни, лабораторни и промишлени цели.

Миниспектрометърът може да се използва за качествен и количествен анализ на състава на проби в различни области на приложение:

 • изключително полезен за образователните институции;
 • експресен анализ на храна (например определяне на отклонения от нормалните параметри, преценени от абсорбционните свойства на анализираната проба);
 • анализ на биоматериали за медицински цели (например концентрация на захар в кръвта, урината и др.);
 • анализ на почви;
 • контрол на влагата (например контрол на влагата на хартия, дърво, кафе, вълна, строителни материали и др.);
 • анализ на нефт и нефтопродукти;
 • анализ на пластмаси;
 • и в много други области.

Технически характеристики:

 • Спектрален диапазон на работа – 1,3 μm до 2,4 μm;
 • Източник на излъчване – 12-елементна светодиодна матрица;
 • Приемник на излъчването – широколентов фотодиод;
 • Принцип на измерване на спектъра – на отражение, на разсейване;
 • Скорост на измерване –  < 1 s;
 • Работа – съвместно с компютър през USB интерфейс;
 • Свързване към компютър – USB кабел тип А, дължина 0,8…1,0 m;
 • Размери – 60 x 42 x 42 mm;
 • Тегло – 130 g;
 • Консумация на енергия – max 2,5 W;
 • Захранване – от свързания компютър;
 • Софтуер – за компютри с Windows 7-11.

ДЕМОНСТРАЦИОННО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН КОМПЛЕКТ НА ДОМАШНА СОЛАРНА СИСТЕМА – ЦЕНА: 599 ЛВ.

ИЗПОЛЗВАНИ КОМПОНЕНТИ:Съгласно българското законодателство, всички посочени цени в сайта са крайни, с включено ДДС.